Botanika 2023, December

Razlika Med Gametofitsko In Sporofitno Samozdružljivostjo

Razlika Med Gametofitsko In Sporofitno Samozdružljivostjo

Ključna razlika med gametofitsko in sporofitno samozdružljivostjo je v tem, da v sistemu gametofitske samokompatibilnosti fenotip cvetnega prahu odvrača

Razlika Med Stomatalno Lentikularno In Kutikulsko Transpiracijo

Razlika Med Stomatalno Lentikularno In Kutikulsko Transpiracijo

Ključna razlika med stomatalno lentikularno in kutikularno transpiracijo je, da se stomatalna transpiracija odvija skozi stomate, medtem ko lečasta tran

Razlika Med Pulvinusom In Pecljem

Razlika Med Pulvinusom In Pecljem

Ključna razlika med pulvinusom in pecljem je, da je pulvinus majhna oteklina na dnu lista, ki olajša gibanje lista

Razlika Med čašicami Involucral Bract In Indumentumom

Razlika Med čašicami Involucral Bract In Indumentumom

Ključna razlika med nepristransko braktorsko čašo in indumentumom je v tem, da je neprostovoljna moška tista, ki se pojavi v vrtincu, medtem ko je čaška zbiralna

Razlika Med Adnate In Connate

Razlika Med Adnate In Connate

Ključna razlika med adnatom in konnatom je v tem, da so adnatni organi različni organi, ki so med seboj spojeni, medtem ko so prirojeni organi podobnega tipa

Razlika Med Lathyrus Odoratus In Pisum Sativum

Razlika Med Lathyrus Odoratus In Pisum Sativum

Ključna razlika med Lathyrus odoratus in Pisum sativum je, da je Lathyrus odoratus okrasna vrtna rastlina, ki daje bleščeče, zelo dišeče

Razlika Med Obrobljeno Jamo In Preprosto Jamo

Razlika Med Obrobljeno Jamo In Preprosto Jamo

Ključna razlika med obrobljeno jamo in preprosto jamo je v tem, da ima obrobna jama sekundarno steno, ki prekriva votlino jame in tvori rob, medtem ko preprost p

Razlika Med Amfikribralno In Amfivazalno

Razlika Med Amfikribralno In Amfivazalno

Ključna razlika med amfikribralnim in amfivazalnim je v tem, da v amfikribralnem aranžmaju floem obkroža ksilem, medtem ko je v amfivazalnem aranžmaju

Razlika Med Zooidogamijo In Sifonogamijo

Razlika Med Zooidogamijo In Sifonogamijo

Ključna razlika med zooidogamijo in sifonogamijo je, da je zooidogamija stanje, v katerem moške spolne celice plavajo v vodi, da dosežejo svojo žensko gameto

Razlika Med Akropetalnim In Bazipetalnim Redom

Razlika Med Akropetalnim In Bazipetalnim Redom

Ključna razlika med akropetalnim in bazipetalnim redom je v tem, da so v akropetalnem vrstnem redu na vrhu prisotni novi cvetovi, v bazipetalnem vrstnem redu pa nov pretok

Razlika Med Actinomorphic In Zygomorphic Flower

Razlika Med Actinomorphic In Zygomorphic Flower

Ključna razlika med aktinomorfnim in zigomorfnim cvetom je v tem, da je aktinomorfni cvet cvet, ki je radialno simetričen in ga lahko razdelimo na

Razlika Med Antiklinalno In Periklinalno Divizijo

Razlika Med Antiklinalno In Periklinalno Divizijo

Ključna razlika med antiklinalno in periklinalno delitev je v tem, da pri antiklinalni delitvi delitev celic poteka pod pravokotnim kotom na pla

Razlika Med Travo In šašem

Razlika Med Travo In šašem

Ključna razlika med travo in šašem je ta, da je trava član rastlinske družine Poaceae in ima votlo valjasto steblo ter izmenično razporejeno

Razlika Med Gobico In Hidro

Razlika Med Gobico In Hidro

Ključna razlika med gobo in hidro je v tem, da so gobice primitivne večcelične živali iz vrste Porifera, ki kažejo celični organ

Razlika Med Orhidejami Dendrobium In Phalaenopsis

Razlika Med Orhidejami Dendrobium In Phalaenopsis

Ključna razlika med orhidejami dendrobium in phalaenopsis je, da orhideje Dendrobium proizvajajo cvet, ki cveti do šest tednov, medtem ko Phalae

Razlika Med Monokolpatom In Trikolpatom

Razlika Med Monokolpatom In Trikolpatom

Ključna razlika med monokolpatom in trikolpatom je v tem, da imajo monokolpati pelodi eno brazdo na eni strani, medtem ko imajo trikolatni pelodi tri meri

Razlika Med Monokarpelarnim In Večkarpelarnim

Razlika Med Monokarpelarnim In Večkarpelarnim

Ključna razlika med monokarpelarnim in multikarpelarnim je, da ima monokarpelarni ginecij samo en plod, medtem ko ima večkarpelarni ginecij številko

Razlika Med Koreninami Korenin In Koreninami Pasme

Razlika Med Koreninami Korenin In Koreninami Pasme

Ključna razlika med koreninami prop in koreninami kolutov je, da je korenina rekvizita naključna korenina, razvita iz vodoravno razprtih vej drevesa

Razlika Med Symplast In Vacuolar Pathway

Razlika Med Symplast In Vacuolar Pathway

Ključna razlika med simplastno in vakuolarno potjo je, da na simplastični poti voda ne vstopi v vakuole, medtem ko je v vakuolarni poti

Razlika Med Plastokinonom In Plastocianinom

Razlika Med Plastokinonom In Plastocianinom

Ključna razlika med plastokinonom in plastocianinom je, da je plastokinon lipofilna nosilna molekula, ki prenaša elektrone v plastocianin t

Razlika Med Celicami Mezofila In Snopa

Razlika Med Celicami Mezofila In Snopa

Ključna razlika med celicami mezofila in snopa je, da pri rastlinah C4 v mezofilu potekajo svetlobno odvisne reakcije fotosinteze

Razlika Med Palisadnim Parenhimom In Gobastim Parenhimom

Razlika Med Palisadnim Parenhimom In Gobastim Parenhimom

Ključna razlika med palisadnim parenhimom in gobastim parenhimom je, da je palisadni parenhim sestavljen iz stebrastih celic, ki so tesno stisnjene

Razlika Med Periciklom In Endodermisom

Razlika Med Periciklom In Endodermisom

Ključna razlika med periciklom in endodermisom je v tem, da je pericikel valj celic parenhima ali sklerenhima, ki obdajajo vaskularni obroč

Razlika Med Anatropno In Ortropno Jajčnico

Razlika Med Anatropno In Ortropno Jajčnico

Ključna razlika med anatropno in ortotropno jajčno celico je, da je anatropna najpogostejša usmeritev ovulacije pri kritosemenkah, pri katerih je jajčna celica približno

Razlika Med Biramous In Uniramous Arthropods

Razlika Med Biramous In Uniramous Arthropods

Ključna razlika med biramusnimi in enojnimi členonožci je, da imajo biramalni členonožci okončine z dvema vejama, od katerih ima vsak vrsto segmentov

Razlika Med Mirovanjem In Mirovanjem

Razlika Med Mirovanjem In Mirovanjem

Ključna razlika med mirovanjem in mirovanjem je v tem, da je mirovanje nezmožnost običajnega, neaktivnega semena, da kali, ker ni

Razlika Med Briozoji In Koralami

Razlika Med Briozoji In Koralami

Ključna razlika med bryozoans in koralami je v tem, da so bryozoani kolonialne vodne živali, ki spadajo v vrsto Bryozoa, medtem ko so korale kolonialni ree

Razlika Med Morskim Zajcem In Nudibranchom

Razlika Med Morskim Zajcem In Nudibranchom

Ključna razlika med morskim zajcem in golobrabo je v tem, da je morski zajec rastlinojedi mehkužci, ki spadajo v red Anaspidea, medtem ko je golobrad mesojedec

Razlika Med Raznolikimi Listi In Enostavnimi Listi

Razlika Med Raznolikimi Listi In Enostavnimi Listi

Ključna razlika med pestrimi listi in preprostimi listi je v tem, da imajo pestri listi zelene in nezelene dele, medtem ko imajo preprosti listi en sam l

Razlika Med žleznimi In Ne-žleznimi Trihomi

Razlika Med žleznimi In Ne-žleznimi Trihomi

Ključna razlika med žleznimi in neželezni trihomi je v tem, da imajo žlezni trihomi žlezno glavo in izločajo sekundarne presnovke. V

Razlika Med Phragmoplastom In Celično Ploščo

Razlika Med Phragmoplastom In Celično Ploščo

Ključna razlika med fragmoplastom in celično ploščo je v tem, da je fragmoplast kompleksna razporeditev mikrotubulov, mikrofilamentov, mehurčkov, pridobljenih iz Golgija

Razlika Med Zvitki In Hrbtenico

Razlika Med Zvitki In Hrbtenico

Ključna razlika med viticami in hrbtenico je v tem, da so vitice vitke, zvite rastlinske dele, ki so pogosto spremenjeni listi, listni deli ali stebla, medtem ko

Razlika Med Zelnatimi Enobarvnimi In Zelnatimi Stebli Dikota

Razlika Med Zelnatimi Enobarvnimi In Zelnatimi Stebli Dikota

Ključna razlika med zelnatimi enokaličnimi in zelnatimi steblami dvokaličnic je v tem, da so v zelnatih enonožnih steblih žilni snopi razpršeni, medtem ko

Razlika Med Hidroidi In Leptoidi

Razlika Med Hidroidi In Leptoidi

Ključna razlika med hidroidi in leptoidi je v tem, da so hidroidi specializirane celice, ki vodijo vodo v briofitih in so analogne traheidam v

Razlika Med Mahovi In praproti

Razlika Med Mahovi In praproti

Ključna razlika med mahovi in praproti je v tem, da so mahovi majhne nesvaskularne rastline, ki proizvajajo spore, medtem ko so praproti žilne rastline, ki proizvajajo spore

Razlika Med Pinacoderm In Choanoderm

Razlika Med Pinacoderm In Choanoderm

Ključna razlika med pinacodermom in hoanodermom je, da je pinacoderm zunanja koža ali najbolj zunanja epitelijska plast, sestavljena iz pinakocitov, ki

Razlika Med Fotoperiodizmom In Poosebljanjem

Razlika Med Fotoperiodizmom In Poosebljanjem

Ključna razlika med fotoperiodizmom in nacionalizacijo je, da je fotoperiodizem uravnavanje razvoja rastlin kot odziv na dolžino dneva

Razlika Med Thigmomorphogenesis In Nastic Movement

Razlika Med Thigmomorphogenesis In Nastic Movement

Ključna razlika med thigmomorfogenezo in nastičnim gibanjem je, da je thigmomorphogenesis spremenjena rast in razvoj rastlin, ki se kaže

Razlika Med Zgodnjo In Krompirjevo Boleznijo

Razlika Med Zgodnjo In Krompirjevo Boleznijo

Ključna razlika med zgodnjo in krompirjevo boleznijo je v tem, da je zgodnja krompirjeva bolezen bolezen, ki jo povzroča predvsem gliva Alternaria solani

Razlika Med Koreninskim Tlakom In Vlekom Transpiracije

Razlika Med Koreninskim Tlakom In Vlekom Transpiracije

Ključna razlika med koreninskim pritiskom in transpiracijskim vlekom je, da je koreninski tlak osmotski tlak, ki se v koreninskih celicah razvije zaradi gibanja